გლობალური დათბობა და აისბერგები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის - „LeAGUe - ქსელი უწყვეტი განათლების განვითარებისთვის სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში“ - ფარგლებში, ახორციელებს მასწავლებლის პროფესიული მომზადების, კერძოდ, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაწყებითი საფეხურის ბუნებისმეტყველების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამას. პროგრამა, რომელიც დაიწყო 2016 წლის 22 ივნისს და დასრულდება 13 ივლისს, მოიცავს როგორც პრაქტიკულ სამუშაოს საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრის SALiS ლაბორატორიაში, ასევე დისტანციური სწავლების ელემენტებსაც Moodle პორტალის გამოყენებით. საქართველოს რეგიონებიდან შეირჩა 15 პედაგოგი, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროგრამის განხორციელებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პროექტი „LeAGUe - ქსელი უწყვეტი განათლების განვითარებისთვის სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში“ - დაფინანსებულია TEMPUS-ის პროექტის ფარგლებში. პროექტში გაერთიანებულია 20 პარტნიორი შემდეგი 7 ქვეყნიდან: • შვედეთი - კოორდინატორი • დანია • პორტუგალია • ბულგარეთი • საქართველო • სომხეთი • უკრაინა პროექტის მთავარი მიზანი - უწყვეტი განათლების პროგრამების (LLL) განვითარება და ხელშეწყობა მონაწილე ქვეყნებში. პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს

1.0x

გლობალური დათბობა და აისბერგები

Created 1 year ago

Duration 0:05:52
lesson view count 63
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პროექტის - „LeAGUe - ქსელი უწყვეტი განათლების განვითარებისთვის სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში“ - ფარგლებში, ახორციელებს მასწავლებლის პროფესიული მომზადების, კერძოდ, ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების დაწყებითი საფეხურის ბუნებისმეტყველების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამას. პროგრამა, რომელიც დაიწყო 2016 წლის 22 ივნისს და დასრულდება 13 ივლისს, მოიცავს როგორც პრაქტიკულ სამუშაოს საბუნებისმეტყველო განათლების კვლევითი ცენტრის SALiS ლაბორატორიაში, ასევე დისტანციური სწავლების ელემენტებსაც Moodle პორტალის გამოყენებით. საქართველოს რეგიონებიდან შეირჩა 15 პედაგოგი, რომლებიც ჩართულები არიან ამ პროგრამის განხორციელებაში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში. პროექტი „LeAGUe - ქსელი უწყვეტი განათლების განვითარებისთვის სომხეთში, საქართველოსა და უკრაინაში“ - დაფინანსებულია TEMPUS-ის პროექტის ფარგლებში. პროექტში გაერთიანებულია 20 პარტნიორი შემდეგი 7 ქვეყნიდან: • შვედეთი - კოორდინატორი • დანია • პორტუგალია • ბულგარეთი • საქართველო • სომხეთი • უკრაინა პროექტის მთავარი მიზანი - უწყვეტი განათლების პროგრამების (LLL) განვითარება და ხელშეწყობა მონაწილე ქვეყნებში. პროექტის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის ეწვიეთ ვებგვერდს
Select the file type you wish to download