СОБИРАМЕ ПО ДЕЛОВИ НИЗ КРАТКА ПРИКАЗНА

Учениците преку приказна ги совладуваат навидум тешките математички проблеми за нив. Собирањето по делови познато како собирање со премин му помага на најмалиот ученик да пресмета збир над 10 и кога нема лист и молив пред него. За таа цел овде на интересен и предизвикувачки начин ученикот го учи собирањето кое има секојдневна примена и насекаде.

1.0x

СОБИРАМЕ ПО ДЕЛОВИ НИЗ КРАТКА ПРИКАЗНА

Created 2 years ago

Duration 0:04:19
lesson view count 44
Учениците преку приказна ги совладуваат навидум тешките математички проблеми за нив. Собирањето по делови познато како собирање со премин му помага на најмалиот ученик да пресмета збир над 10 и кога нема лист и молив пред него. За таа цел овде на интересен и предизвикувачки начин ученикот го учи собирањето кое има секојдневна примена и насекаде.
Select the file type you wish to download