,,სინათლის ინტერფერენცია"

რესურსი გამიზნულია როგორც საგაკვეთილო პროცესში, ასევე სოც. ქსელში მოსწავლეთათვის შექმნილ ჯგუფში ინტერაქციისათვის, შესაძლებელია მოსწავლეთათვის რესურსის გაზიარება საშინაო დავალების შესასრულებლად და რესურსში მითითებულ ვირტუალურ ლაბორატორიაში ინტერფერენციის მოვლენის შესასწავლად დაკვირვებისა და გაზომვების საშუალებით!

1.0x

,,სინათლის ინტერფერენცია"

Created 1 year ago

Duration 0:03:26
lesson view count 128
რესურსი გამიზნულია როგორც საგაკვეთილო პროცესში, ასევე სოც. ქსელში მოსწავლეთათვის შექმნილ ჯგუფში ინტერაქციისათვის, შესაძლებელია მოსწავლეთათვის რესურსის გაზიარება საშინაო დავალების შესასრულებლად და რესურსში მითითებულ ვირტუალურ ლაბორატორიაში ინტერფერენციის მოვლენის შესასწავლად დაკვირვებისა და გაზომვების საშუალებით!
Select the file type you wish to download