მხატვრული ხერხები ა.წერეთლის "განთიადში"

მოსწავლეები შეძლებენ ტექსტის დახარისხებას , გამოარჩევენ სხვადასხვა მხატვრულ ხერხს ,შეასრულებენ ტესტურ დავალებას,თაანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, შეასრულებენ დავალებას როგორც კლასში ასევე სახლში. განამტკიცებენ ცოდნას . წარმოდგენილია ვიდეოფაილი, რაც მოტივაციას უმაღლებს მოსწავლეებს,ეძლევათ განმარტება ვიდეო ინსტრუქციების გამოყენებით.ყურადღემა მახვილდება მნიშვნელოვან დეტალებზე.ტესტის დახმარებით მოსწავლეები ასრულებენ ტესტურ დავალებებს {სხვადასხვა ტიპის), ბოლოს პრობლემის გამოკვეთის მიზნით, ტარდება გამოკითხვა

1.0x

მხატვრული ხერხები ა.წერეთლის "განთიადში"

Created 1 year ago

Duration 0:06:18
lesson view count 39
მოსწავლეები შეძლებენ ტექსტის დახარისხებას , გამოარჩევენ სხვადასხვა მხატვრულ ხერხს ,შეასრულებენ ტესტურ დავალებას,თაანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენებით, შეასრულებენ დავალებას როგორც კლასში ასევე სახლში. განამტკიცებენ ცოდნას . წარმოდგენილია ვიდეოფაილი, რაც მოტივაციას უმაღლებს მოსწავლეებს,ეძლევათ განმარტება ვიდეო ინსტრუქციების გამოყენებით.ყურადღემა მახვილდება მნიშვნელოვან დეტალებზე.ტესტის დახმარებით მოსწავლეები ასრულებენ ტესტურ დავალებებს {სხვადასხვა ტიპის), ბოლოს პრობლემის გამოკვეთის მიზნით, ტარდება გამოკითხვა
Select the file type you wish to download