PowerPoint QiuckStarter

Å opprette en presentasjon om et tema er ikke alltid like enkelt, først må man ha en oversikt over aktuelt tema - deretter må man finne struktur på det hele for å lage en presentasjon som er logisk for andre. Med QuickStarter for PowerPoint har elevene et støtende stilas - som hjelper dem både med utarbeiding av disposisjon og til å lage en grovskisse til presentasjon. ALLE vil kunne ha noe å levere inn, ALLE vil kunne opprette en presentasjon og ALLE elever kan oppleve mestring. KOMMER OGSÅ PÅ NORSK!

PowerPointTutorialQuickStarterTPOMestringElever
1.0x

PowerPoint QiuckStarter

Created 1 year ago

Duration 0:01:27
lesson view count 2
Å opprette en presentasjon om et tema er ikke alltid like enkelt, først må man ha en oversikt over aktuelt tema - deretter må man finne struktur på det hele for å lage en presentasjon som er logisk for andre. Med QuickStarter for PowerPoint har elevene et støtende stilas - som hjelper dem både med utarbeiding av disposisjon og til å lage en grovskisse til presentasjon. ALLE vil kunne ha noe å levere inn, ALLE vil kunne opprette en presentasjon og ALLE elever kan oppleve mestring. KOMMER OGSÅ PÅ NORSK!
Select the file type you wish to download