ვირტუალური კლავიატურა

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ვირტუალური კლავიატურით და რა ფუნქციები აქვს მას.

1.0x

ვირტუალური კლავიატურა

Created 1 year ago

Duration 0:03:23
lesson view count 53
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ვისარგებლოთ ვირტუალური კლავიატურით და რა ფუნქციები აქვს მას.
Select the file type you wish to download