რამდენი ენაა მსოფლიოში

ენის სამყაროში

Georgian language
1.0x

რამდენი ენაა მსოფლიოში

Created 3 years ago

Duration 0:08:32
lesson view count 842
ენის სამყაროში
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. მოგესალმებით!

  Slide 1 - მოგესალმებით!

  • რუსუდან გონაშვილი
 2. რამდენი ენაა მსოფლიოში?

  Slide 2 - რამდენი ენაა მსოფლიოში?

  • ენის სამყარო
 3. „ყოველნი ენანი აქებდეთ უფალსა!“

  Slide 3 - „ყოველნი ენანი აქებდეთ უფალსა!“

  • ბიბლიაში წერია:“ ყოველნი ენანი აქებდეთ უფალსა!“
  • მაინც რას ნიშნავს „ ყოველნი ენანი“ - რამდენი ენაა მსოფლიოში?
  • დედამიწის ზურგზე 5000-მდე ენა არსებობს. ეს ენები, ცხადია, ერთმანეთისაგან დიდად განსხვავდება; თუმცა მათ ბევრი აქვს საერთოც; მაგალითად:
 4. - ყველა ენას აქვს ბგერები; ბგერები ქმნიან სიტყვებს, სიტყვები - წინადადებებს; წინადადებებით კი აზრები გადმოიცემა.

  Slide 4 - - ყველა ენას აქვს ბგერები; ბგერები ქმნიან სიტყვებს, სიტყვები - წინადადებებს; წინადადებებით კი აზრები გადმოიცემა.

  • ყოველი ენა ასახავს იმ ადამიანთა სამყაროს, რომელთაც ის ადამიანი ეკუთვნის.
  • ყველა ენა უძველეს დროს არის წარმოშობილი.
  • რაც მთავარია, ყოველი ენა ძვირფასია იმ ხალხისათვის, ვისთვისაც ის მშობლიურია.
 5. რა განსხვავებაა მსოფლიოს ენებს შორის?

  Slide 5 - რა განსხვავებაა მსოფლიოს ენებს შორის?

  • ყველა ენას თავისებური ჟღერადობა აქვს. ამის მიზეზია მათი განსხვავებული ბგერები, სიტყვების აგებულება, მეტყველების სისწრაფე...
  • განსხვავებულია სხვადასხვა ენაზე მოლაპარაკეთა რაოდენობა. თუ ზოგ ენაზე ასეულ მილიონობით ადამიანი ლაპარაკობს, ზოგი ენის მფლობელთა რიცხვი ასი ათასსაც ვერ აღწევს.
  • მრავალრიცხოვან ხალხთა ენებს მსოფლიოში მეტი გავლენა აქვს; ისინი ხელს უწყობენ კაცობრიობის კულტურის საყოველთაო გავრცელებას. ამავე დროს, ზოგი მცირერიცხოვანი ხალხის ენის ასპარეზი დღეს ძალზე შეზღუდულია; ამ ენებს გადაშენების საფრთხე ემუქრება.
 6. მართლაც შეიძლება თუ არა, რომ ენა გადაშენდეს?

  Slide 6 - მართლაც შეიძლება თუ არა, რომ ენა გადაშენდეს?

  • კაცობრიობის ისტორია არაერთ ასეთ შემთხვევას იცნობს. მაგალითად, ჩვენამდე მოაღწია უძველესი ხალხის - შუმერების - ნაწერებმა, მათმა კულტურამ; მათი ენა კი დღეს აღარ არსებობს. ასეთ ენებს „ მკვდარ ენებს“ ეძახიან!
  • თანამედროვე მსოფლიო დიდ ყურადღებას აქცევს ყველა ენის დაცვასა და შენარჩუნებას.
  • ყოველი ენა ხომ კაცობრიობის სიმდიდრეა!
 7. გავიხსენოთ ნასწავლი

  Slide 7 - გავიხსენოთ ნასწავლი

  • რამდენი ენა არსებობს მსოფლიოში?
 8. გავიხსენოთ ნასწავლი

  Slide 8 - გავიხსენოთ ნასწავლი

  • რა საერთო აქვს ყველა ენას?
 9. გავიხსენოთ ნასწავლი

  Slide 9 - გავიხსენოთ ნასწავლი

  • რა განსხვავებაა მსოფლიო ენებს შორის?
 10. გავიხსენოთ ნასწავლი

  Slide 10 - გავიხსენოთ ნასწავლი

  • შეიძლება თუ არა, რომ ენა გადაშენდეს?
 11. ესტონური ზღაპარი

  Slide 11 - ესტონური ზღაპარი

 12. დასაფიქრებლად:

  Slide 12 - დასაფიქრებლად:

  • - ენების დარიგება.
  • -ენების დამრიგებელი ბრძენკაცი.
  • ბრძენკაცის წლიანი ქვაბი.
  • წყლის დუღილი.
  • წყლის განსხვავებული ხმიანობა დუღილის დროს.
  • ენათა სიმრავლე.
  • ენების განსხვავებული ჟღერადობა.
 13. მომავალ შეხვედრამდე!

  Slide 13 - მომავალ შეხვედრამდე!

  • თქვენ ძალიან ყოჩაღი ბავშვები ხართ!