Prototype mikrolæring

1.0x

Prototype mikrolæring

Created 3 years ago

Duration 0:01:46
lesson view count 57
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Hovedmeny

  Slide 1 - Hovedmeny

 2. 1 / 4

  Slide 2 - 1 / 4

  • Intro
  • Universell utforming
  • Lover og forskrifter
  • Videoside
 3. UU - Lover og forskrifter

  Slide 3 - UU - Lover og forskrifter

  • Tekstside
  • 2 / 4
  • Intro
  • I rapporten «Universell utforming. Begrepsavklaring» (Miljøverndepartementet 2007) beskrives universell utforming som en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn med full likestilling og deltakelse for alle.
  • Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.
  • Universell utforming er en fellesbetegnelse på alle arbeidsprosesser som er involvert i utformingen av omgivelsene. Det inkluderer samfunnsplanlegging, arealdisponering, arkitektur, konstruksjon, produktutvikling etc.
  • Universell utforming betyr at hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov.
 4. Bildeside

  Slide 4 - Bildeside

  • 3 / 4
  • Intro
  • UU - Lover og forskrifter
  • Den norske vinteren byr på særlige utfordringer. Et fortau,, som i utgangspunktet kan være tilgjengelig, blir ubrukelig på grunn av en snøhaug.
 5. Spørsmål

  Slide 5 - Spørsmål

  • 4 / 4
  • Intro
 6. Svarside

  Slide 6 - Svarside

  • Intro
  • UU - Lover og forskrifter
  • Det skal alltid være et alternativ som alle kan bruke
  • Universell utforming betyr at løsningene skal kunne “brukes av alle mennesker”. Dette gjelder i utgangspunktet uten unntak, men det må ofte gjøres en rekke praktiske og formelle avveininger.
  • Universell utforming angår derfor alle som arbeider med likestillingsspørsmål, og alle som arbeider med å utforme fysiske omgivelser og tjenester i offentlige og private virksomheter.
  • Ved å bruke universell utforming som strategi oppnår en at de kvalitetene som legges inn i utforming av omgivelser og servicetilbud, kommer alle til gode.