คณิตศาสตร์แสนสนุก

1.0x

คณิตศาสตร์แสนสนุก

Created 3 years ago

Duration 0:04:25
lesson view count 34
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. คณิตศาสตร์แสนสนุก

  Slide 1 - คณิตศาสตร์แสนสนุก

  • สำหรับเด็กปฐมวัย ระดับ 1
  • ผกาวรรณ ว่องวุฒิพรชัย
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
 2. คณิตศาสตร์แสนสนุก

  Slide 2 - คณิตศาสตร์แสนสนุก

  • บทเรียน
  • แบบฝึกหัด
  • แบบประเมิน
 3. 0

  Slide 3 - 0

  • ศูนย์
  • ZERO
 4. 1

  Slide 4 - 1

  • หนึ่ง
  • ONE
 5. 2

  Slide 5 - 2

  • สอง
  • TWO
 6. 3

  Slide 6 - 3

  • สาม
  • THREE
 7. 4

  Slide 7 - 4

  • สี่
  • FOUR
 8. 5

  Slide 8 - 5

  • ห้า
  • FIVE
 9. 6

  Slide 9 - 6

  • หก
  • SIX
 10. 7

  Slide 10 - 7

  • เจ็ด
  • SEVEN
 11. 8

  Slide 11 - 8

  • แปด
  • EIGHT
 12. 9

  Slide 12 - 9

  • เก้า
  • NINE
 13. 0

  Slide 13 - 0

  • ศูนย์
  • ZERO
 14. 1

  Slide 14 - 1

  • หนึ่ง
  • ONE
 15. 2

  Slide 15 - 2

  • สอง
  • TWO
 16. 3

  Slide 16 - 3

  • สาม
  • THREE
 17. 4

  Slide 17 - 4

  • สี่
  • FOUR
 18. 5

  Slide 18 - 5

  • ห้า
  • FIVE
 19. 6

  Slide 19 - 6

  • หก
  • SIX
 20. 7

  Slide 20 - 7

  • เจ็ด
  • SEVEN
 21. 8

  Slide 21 - 8

  • แปด
  • EIGHT
 22. 9

  Slide 22 - 9

  • เก้า
  • NINE
 23. >

  Slide 26 - >

 24. แบบประเมิน

  Slide 27 - แบบประเมิน