Bankalar test 1

Test sunumu

Tanju Tuna
1.0x

Bankalar test 1

Created 3 years ago

Duration 0:00:48
lesson view count 32
Test sunumu
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: Tanju Tuna
 1. TEMEL KREDİ BİLGİLERİ

  Slide 1 - TEMEL KREDİ BİLGİLERİ

  • TANJU TUNA’dan
 2. Nakit Kredi Türleri

  Slide 2 - Nakit Kredi Türleri

  • Kredi kullandırımı müşterinin alacaklı olduğu kıymetli evrak’ın (yasal tanımıyla, senet ancak uygulamada çek de olmaktadır) banka tarafından satın alınarak karşılığında nakitin ödenmesidir.
  • İşlemin içinde kıymetli evrak bulunur.
  • Evraka dair ödeme, faiz ana paradan düşüldükten sonra yapılır.
  • Dolayısıyla söz konusu evrakın (çek/senet) ortalama vadesi, bunların tahsil kabiliyeti, tahsil edilememe durumunda belgeleri bankaya veren tarafa rücu edilme durumu ve doğal olarak faizin peşinen tahsil edilmesi konularına dikkat edilmelidir.
 3. Bankalar Kanunu

  Slide 4 - Bankalar Kanunu

  • Kredi sınırları
  • Mad.54 — Bankalarca bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna
  • kullandırılabilecek kredilerin toplamı özkaynakların yüzde yirmibeşini
  • aşamaz.
  • Bir gerçek ya da tüzel kişiye veya bir risk grubuna özkaynakların yüzde onu veya daha
  • fazlası oranında kullandırılan krediler büyük kredi sayılır ve bunların toplamı
  • özkaynakların sekiz katını aşamaz