არსებითი სახელი

რესურსი ამრავალფეროვნებს სწავლების პროცესს და მოსწავლეებს უღრმავებს შესასწავლი საგნისადმი ინტერესს.

არსებითი სახელიმისი ჯგუფები
1.0x

არსებითი სახელი

Created 1 year ago

Duration 0:06:02
lesson view count 138
რესურსი ამრავალფეროვნებს სწავლების პროცესს და მოსწავლეებს უღრმავებს შესასწავლი საგნისადმი ინტერესს.
Select the file type you wish to download