ประเทศในอาเซียน

บทเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นป. ๓

1.0x

ประเทศในอาเซียน

Created 3 years ago

Duration 0:00:30
lesson view count 6
บทเรียนนี้เหมาะสำหรับนักเรียนชั้นป. ๓
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. ประเทศในอาเซียน

  Slide 1 - ประเทศในอาเซียน

 2. ประเทศสิงคโปร์

  Slide 2 - ประเทศสิงคโปร์

 3. ประเทศมาเลเซีย

  Slide 3 - ประเทศมาเลเซีย

 4. ประเทศบรูไนดารุสลาม

  Slide 4 - ประเทศบรูไนดารุสลาม

 5. ประเทศอินโดนีเซีย

  Slide 5 - ประเทศอินโดนีเซีย