ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

1.0x

ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์

Created 2 years ago

Duration 0:01:43
lesson view count 7
Select the file type you wish to download