מצגת קפיצים - מבוא

? מהו קפיץ קבוע הקפיץ שימוש בקפיצים סוגי קפיצים

1.0x

מצגת קפיצים - מבוא

Created 2 years ago

Duration 0:05:01
lesson view count 37
? מהו קפיץ קבוע הקפיץ שימוש בקפיצים סוגי קפיצים
Select the file type you wish to download