4 forskjellige måter å løse 2-grads likninger på

4 måter å løse 2-grad likninger på

1T Matte 2 grad likning
1.0x

4 forskjellige måter å løse 2-grads likninger på

Created 6 months ago

Duration 0:07:54
lesson view count 19
4 måter å løse 2-grad likninger på
Select the file type you wish to download