ფერის შეცვლა ხილვადობისთვის

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია შევცვალოთ ფერი, რათა გავიუმჯობესოთ ხილვადობა

1.0x

ფერის შეცვლა ხილვადობისთვის

Created 1 year ago

Duration 0:01:53
lesson view count 4
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია შევცვალოთ ფერი, რათა გავიუმჯობესოთ ხილვადობა
Select the file type you wish to download