Hvordan ser Microsoft Classroom ut for eleven?

Dette er modul 4 av @steffisteaching Microsoft Classroom. I modul 3 så vi hvor lett og oversiktlig det er å navigere i Microsoft Classroom som lærer. Her ser du hvordan innleveringsprosessen foregår for en elev.

Microsoft ClassroomOneNoteTutorial
1.0x

Hvordan ser Microsoft Classroom ut for eleven?

Created 1 year ago

Duration 0:01:43
lesson view count 101
Dette er modul 4 av @steffisteaching Microsoft Classroom. I modul 3 så vi hvor lett og oversiktlig det er å navigere i Microsoft Classroom som lærer. Her ser du hvordan innleveringsprosessen foregår for en elev.
Select the file type you wish to download