Opprett oppgaver i Microsoft Classroom

Dette er modul 3 av @steffisteaching Microsoft Classroom. I denne filmen viser jeg hvordan man som lærer lett kan opprette nye oppgaver til elevene, hvordan man legger til tidsfrister, filvedlegg osv.

Microsoft ClassroomOneNoteTutorial
1.0x

Opprett oppgaver i Microsoft Classroom

Created 1 year ago

Duration 0:01:27
lesson view count 120
Dette er modul 3 av @steffisteaching Microsoft Classroom. I denne filmen viser jeg hvordan man som lærer lett kan opprette nye oppgaver til elevene, hvordan man legger til tidsfrister, filvedlegg osv.
Select the file type you wish to download