επίθετα σε -ης -ης -ες

κανόνες των επιθέτων

Greek
1.0x

επίθετα σε -ης -ης -ες

Created 2 years ago

Duration 0:04:36
lesson view count 82
κανόνες των επιθέτων
Select the file type you wish to download