წყნარი საათი

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ვისარგებლოთ წყნარი საათით, რაც გულისხმობს დროის კონკრეტულ შუალედში შეტყობინებების გათიშვას

1.0x

წყნარი საათი

Created 1 year ago

Duration 0:01:40
lesson view count 7
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია, თუ როგორ შეგვიძლია ვისარგებლოთ წყნარი საათით, რაც გულისხმობს დროის კონკრეტულ შუალედში შეტყობინებების გათიშვას
Select the file type you wish to download