ประวัติส่วนตัว

1.0x

ประวัติส่วนตัว

Created 3 years ago

Duration 0:00:34
lesson view count 42
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. My self

  Slide 1 - My self

  • Nafeesah Jehlaeh
 2. ข้อมูลส่วนตัว

  Slide 2 - ข้อมูลส่วนตัว

  • ชื่อ – สกล นาฟีสาห์ เจะและ
  • ปฏิบัติหน้าที่ ....
  • โรงเรียนวิทยาอิสลามมูลนิธิ
  • เมืองปัตตานี
 3. ประวัติการศึกษา

  Slide 3 - ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี : จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
  • สาขา : คอมพิวเตอร์ศึกษา
  • ปริญญาโท : จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
  • สาขา : การออกแบบระบบการเรียนการสอน
 4. ปวัติระการทำงาน

  Slide 4 - ปวัติระการทำงาน

  • ครูสอนรายวิชาเทคโนโลยี
  • หัวหน้างานบริหารงานบุคคล
  • หัวหน้าฝ่ายทะเบียนวัดผล
 5. The End

  Slide 5 - The End