Hvordan sette inn filvedlegg i OneNote

Det som skiller OneNote fra andre Office produkter er at du kan sette inn andre type filer og dokumenter direkte inn i OneNote. Og i denne Mixen skal jeg vise hvordan man kan sette inn filvedlegg i OneNote 2016.

OneNote 2016tutorialsett innfilvedlegg
1.0x

Hvordan sette inn filvedlegg i OneNote

Created 2 years ago

Duration 0:02:12
lesson view count 57
Det som skiller OneNote fra andre Office produkter er at du kan sette inn andre type filer og dokumenter direkte inn i OneNote. Og i denne Mixen skal jeg vise hvordan man kan sette inn filvedlegg i OneNote 2016.
Select the file type you wish to download