ครูเหมียว

1.0x

ครูเหมียว

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 33
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. 	กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

  Slide 1 - กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๔

  • ส.ต.ต. หญิงปรียานุช คงคืน
  • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
  • ครู เหมียว
 2. ประวัติการศึกษา

  Slide 2 - ประวัติการศึกษา

  • จบจาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาสุราษฏร์ธานี
  • วุฒิ วิทยาศาสตร์บัณฑิต
  • สาขา ผลิตกรรมชีวภาพ
  • เอก เทคโนโลยีชีวภาพทางสัตว์
 3. สถานที่ทำงาน

  Slide 3 - สถานที่ทำงาน

  • โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านละโอ
  • ม 2 ต.ศรีบรรพต อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส
  • ครูผู้สอนประจำชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 3
  • รับผิดชอบ
  • ดูแลห้องสมุด / งานธุรการทั่วไป
 4. 	ติดต่อได้ที่

  Slide 4 - ติดต่อได้ที่

  • facebook : Priyanut Khongkhuen
  • ID line : Priyanut-meaw