แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

1.0x

แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 32
Select the file type you wish to download
Slide Content
  1. แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

    Slide 1 - แบบทดสอบความรู้ทั่วไป

  2. Slide 2

    • ให้นักเรียนตอบคำถาม