ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА

Запознавање со геометриските тела и нивните својства.

Math
1.0x

ГЕОМЕТРИСКИ ТЕЛА

Created 2 years ago

Duration 0:07:41
lesson view count 456
Запознавање со геометриските тела и нивните својства.
Select the file type you wish to download