Model najlepszych praktyk

Charakterystyka modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu.

businessplanning
1.0x

Model najlepszych praktyk

Created 2 years ago

Duration 0:21:29
lesson view count 35
Charakterystyka modelu najlepszych praktyk sporządzania biznesplanu.
Select the file type you wish to download