ครูปาลิน

ทดลองสร้างสื่อการสอนเรื่องเครื่องพิมพ์

1.0x

ครูปาลิน

Created 2 years ago

Duration 0:00:47
lesson view count 5
ทดลองสร้างสื่อการสอนเรื่องเครื่องพิมพ์
Select the file type you wish to download