ანიმაციების გათიშვა

ვიდეო გაკვეთილში განხილულია ანიმაციების გათიშვა, რაც ხელს უწყობს უკეთ კონცენტრაციას.

1.0x

ანიმაციების გათიშვა

Created 1 year ago

Duration 0:02:06
lesson view count 8
ვიდეო გაკვეთილში განხილულია ანიმაციების გათიშვა, რაც ხელს უწყობს უკეთ კონცენტრაციას.
Select the file type you wish to download