კოლხა მითსა და სინამდვილეში

ვიდეო მოიცავს როგორც თეორიულ , ფოტო-ვიდეო მასალას. ასევე ტესტურ დავალებებს, რომლებიც დამეხმარება გავიგო თუ როგორ აითვისა მოსწავლემ საკითხი. მოსწავლეებს ამ რესურსის გაცნობის შემდეგ შეეძლებათ , დააკავშირონ ფაქტები და მოვლენები შესაბამის ეპოქასთან, ახსნას კონკრეტული ისტორიული მოვლენა და აღიქვას იმ პერიოდის ისტორიული ეპოქა. მოსწავლეებს განუვითარდებათ ცნობიერების დონე გაიაზრებენ ,გაანალიზებენ და იმსჯელებენ უძველესი პერიოდის შესახებ. ჩამოუყალიბდებათ გამჭოლი კომპეტენციები-წიგნიერება, ციფრული წიგნიერება, სემიოტიკური კომპეტენცია, მედიაწიგნიერება.

არგონავტებიოქროს საწმისიკოლხააიეტიიაზონი.
1.0x

კოლხა მითსა და სინამდვილეში

Created 1 year ago

Duration 0:03:13
lesson view count 72
ვიდეო მოიცავს როგორც თეორიულ , ფოტო-ვიდეო მასალას. ასევე ტესტურ დავალებებს, რომლებიც დამეხმარება გავიგო თუ როგორ აითვისა მოსწავლემ საკითხი. მოსწავლეებს ამ რესურსის გაცნობის შემდეგ შეეძლებათ , დააკავშირონ ფაქტები და მოვლენები შესაბამის ეპოქასთან, ახსნას კონკრეტული ისტორიული მოვლენა და აღიქვას იმ პერიოდის ისტორიული ეპოქა. მოსწავლეებს განუვითარდებათ ცნობიერების დონე გაიაზრებენ ,გაანალიზებენ და იმსჯელებენ უძველესი პერიოდის შესახებ. ჩამოუყალიბდებათ გამჭოლი კომპეტენციები-წიგნიერება, ციფრული წიგნიერება, სემიოტიკური კომპეტენცია, მედიაწიგნიერება.
Select the file type you wish to download