מודל OSI

1.0x

מודל OSI

Created 3 years ago

Duration 0:14:04
lesson view count 24
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. מודל OSI

  Slide 1 - מודל OSI

  • תקשוב ג
  • טל כהן
 2. מטרות השיעור

  Slide 2 - מטרות השיעור

  • מהן 7 השכבות במודל OSI ?
  • איך נבנה FRAME ?
  • מה זה encapsulation & decapsulation ?
  • באיזה שכבות נוצרים segment, packet & frame
  • מערכי כתובות בשכבות 4, 3, 2 ?
 3. העיקרון הבסיסי

  Slide 3 - העיקרון הבסיסי

  • Application layer
  • Presentation layer
  • Session layer
  • Transport layer- Segment
  • Network layer - Packet
  • Data – Link layer - Frame
  • Physical layer
 4. שכבה 4 – Transport Layer

  Slide 4 - שכבה 4 – Transport Layer

  • שכבה 4 אחראית על קשר אפליקציה לאפליקציה.
  • מערך הכתובות של שכבה 4 הוא פורטים.
 5. שכבה 3 – Network Layer

  Slide 5 - שכבה 3 – Network Layer

  • שכבה 3 אחראית על קשר נקודה לנקודה.
  • מערך הכתובות של שכבה 3 הוא IP.
 6. שכבה 2 – Data-Link Layer

  Slide 6 - שכבה 2 – Data-Link Layer

  • שכבה 2 אחראית על הקשר בתווך המשותף.
  • מערך הכתובות של שכבה 2 הו MAC.
 7. תודה על הקשבה

  Slide 7 - תודה על הקשבה