Suradničke aktivnosti

Različite mogućnosti za suradničke aktivnosti u eTwinning projektima

etwinning
1.0x

Suradničke aktivnosti

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 121
Različite mogućnosti za suradničke aktivnosti u eTwinning projektima
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: etwinning
 1. Suradnja i zajedničke učeničke aktivnosti u eTwinning projektima

  Slide 1 - Suradnja i zajedničke učeničke aktivnosti u eTwinning projektima

  • Lidija KraljeTwinning ambasadorica, prof. matematike i informatike
  • OŠ Veliki Bukovec
 2. Suradničke aktivnosti

  Slide 2 - Suradničke aktivnosti

  • Učenik je u središtu
  • Naglasak na interakciji i suradnji
  • Rad u grupama je važan način učenja
  • Pronalaženje rješenja za probleme iz svakodnevnog života
 3. Dobrobiti

  Slide 3 - Dobrobiti

  • Razvijanje više razine razmišljanja, različitih načina komunikacije, vještina vođenja i samo-organiziranja
  • Promicanje učeničke suradnje
  • Povećanje učeničke pažnje, samopouzdanja i odgovornosti
  • Izloženost i razumijevanje različitih perspektiva i pristupa
  • Priprema za stvarne situacije na budućim poslovima
 4. Učiteljska perspektiva

  Slide 4 - Učiteljska perspektiva

  • Složeno
  • Traže vrijeme za osmišljavanje
  • Pravila suradnje
  • Podrška tijekom rada
  • Kontrola
 5. Koraci

  Slide 5 - Koraci

  • Organiziranje grupa i podjela uloga, ako je potrebno
  • Postavljanje problema pred učenike
  • Vodstvo prema pronalaženju rješenja, ako je potrebno
  • Pronalaženje rješenja ili rezultata
  • Prezentiranje rješenja
  • Učenici daju povratne informacije jedni drugima
 6. Savjeti

  Slide 6 - Savjeti

  • Jasno postavite problem i očekivanja
  • Pripremite jasne upute (faze, rokovi, oblik rezultata)
  • Organizirajte manje grupe
  • Dogovorite pravila suradnje (bonton)
 7. Primjeri suradničkih aktivnosti

  Slide 7 - Primjeri suradničkih aktivnosti

 8. Razmisli, usporedi, podijeli

  Slide 8 - Razmisli, usporedi, podijeli

  • učitelj zadaje problem koji treba analizirati, raspraviti ili izvesti zaključak,
  • svaki učenik za sebe smišlja rješenje,
  • onda ga prokomentira s parom,
  • uspoređuje s ostalim rješenjima u razredu,
  • nakon toga slijedi zajednička rasprava u kojoj učenici dijele rješenja
 9. Zagonetne priče i zagonetke

  Slide 9 - Zagonetne priče i zagonetke

  • Učitelj odabire temu
  • Učenici osmišljavaju priču ili zagonetku
  • Zadaju je drugoj grupi ili svom paru
  • Rješenja se objavljuju na mrežnim stranicama projekta ili prezentiraju/komentiraju odmah
  • Zgodno za chat i videokonferencije
 10. Potraga za blagom i Geocaching

  Slide 10 - Potraga za blagom i Geocaching

  • Učenici sakrivaju blago i osmišljavaju poruke za njihovo otkrivanje
  • Uz (prikrivenu) pomoć učitelja može se napraviti i Geocaching u stvarnosti
  • webquest.org
  • www.geocaching.com/education
 11. Studije slučaja i debate

  Slide 11 - Studije slučaja i debate

  • Pripreme se primjeri koje učenici trebaju diskutirati i analizirati
  • Debata u akvariju – grupe po 3, jedan za, drugi protiv, a u srednji vodi bilješke, odlučuje tko ima bolje argumente i zašto
  • Zgodno za forume, blogove ili videokonferencije
 12. Zadaci i kvizovi

  Slide 12 - Zadaci i kvizovi

  • Učenici osmišljavaju pa zadaju zadatke drugim učenicima
  • Učenici izrađuju niz kvizova te pritom stvaraju bazu pitanja za zajedničko natjecanje
  • Učitelj odabire komplet pitanja i organizira zajednički kviz (Zondle Challenge)
 13. Intervjui i videosnimke

  Slide 13 - Intervjui i videosnimke

  • Videokonferencijski intervjui – učenici međusobno ili sa stručnjacima
  • Snimanje izvođenja pokusa ili objašnjavanja nekog postupka – snimka se onda podijeli na mrežnim stranicama projekta pa komentira ili služi kao podloga za raspravu i zaključivanje
 14. Pokaži što znaš

  Slide 14 - Pokaži što znaš

  • Zajedničko izrađivanje mrežnih stranica, animacija, crteža, pokusa, rješavanja zadataka, kvizova, svih vrsta interaktivnih sadržaja
  • učenici su jedni drugima pomagači i učitelji (naglasak je na suradničkom treningu i razmjeni znanja i vještina)
 15. Ice breaking aktivnosti

  Slide 15 - Ice breaking aktivnosti

  • Vrlo zgodne za prebacivanje u suradnički oblik
  • Lista s pitanjima – treba pronaći koji član grupe ima vještinu ili karakteristiku iz pitanja (plave oči, zna njemački, živi na jezeru…) Učitelji trebaju dobro osmisliti pitanja da svi budu aktivni
  • Pričanje priče ili istraživanje na temelju fotografije, nadovezivanje priče – zgodno za blog ili neki od programa za suradničko pisanje
 16. Primjeri programa za 								suradničke aktivnosti

  Slide 16 - Primjeri programa za suradničke aktivnosti

 17. Programi za online suradnju

  Slide 17 - Programi za online suradnju

  • LinoIt linoit.com – dijeljena ploča za ideje, rasprave zaključivanja
  • Google documents drive.google.com/ - Obrasci, Crtanje i svi ostali oblici dokumenata
  • Office 365 http://office365.skole.hr Word, Excel, OneNote (Hrvatska)
  • Društvena mreža Yammer http://yammer.com/skole.hr/ (Hrvatska)
 18. Programi za online suradnju

  Slide 18 - Programi za online suradnju

  • Google Hangouts on Air https://plus.google.com/hangouts – videokonferencije, snimanje intervjua
  • Suradnički rad na izradi i uređivanju videa WeVideo
  • Zajednička izrada online sadržaja (kombinacija slika, tekstova, ugrađenog sadržaja) https://sway.com
 19. Programi za online suradnju

  Slide 19 - Programi za online suradnju

  • ZeeMaps – dijeljena karta
  • Zajedničko stvaranje popisa – Scribbless, Online list maker
  • Zajedničko crtanje http://cosketch.com/
  • Online prostor za suradnju - http://stoodle.ck12.org/
  • Objedinjavanje objava s društvenih mreža Storify.com , https://tagboard.com/
 20. Programi za interaktivne sadržaje

  Slide 20 - Programi za interaktivne sadržaje

  • Zondle, Zondle Team Play, Zondle Challenge www.zondle.com – kvizovi – izrada i igranje
  • Interaktivne multimedijske prezentacije Office Mix dodatak za PowerPoint 2013 http://mix.office.com
  • Hibrid između mrežnih stranica i prezentacija Sway Preview https://sway.com
  • Online izrada lekcija Blendspace
  • Geogebra - dinamična matematika i simulacije, tube.geogebra.org
 21. I još ponešto zanimljivo

  Slide 21 - I još ponešto zanimljivo

  • WebQuest maker http://zunal.com/index.php
  • Geocaching https://www.geocaching.com/play
  • Jeopardy kviz za timove http://www.jeopardy.rocks/
  • Kahoot kvizovi https://getkahoot.com/
  • Rasprave, ideje, argumenti http://www.tricider.com/
  • Online lekcije (povezivanje sadržaja) http://www.lessonpaths.com/
  • Interaktivne slike i videi http://www.thinglink.com/
 22. Ne zaboravite

  Slide 22 - Ne zaboravite

  • Pri svakoj online suradnji dijelite svoje i učeničke podatke!
  • Dobro promislite koje programe ćete koristiti i zašto
  • Za maloljetne učenike najbolje je koristiti anonimne korisničke račune ili javni pristup
  • Pribavite pisane dozvole roditelja za snimanja i objavljivanja!
 23. lidija.kralj@skole.hr   @LidijaKralj

  Slide 23 - lidija.kralj@skole.hr @LidijaKralj

  • etwinning.hr
  • etwinning@mobilnost.hr
  • Facebook eTwinning