Demo Share Your Mix

Nguyễn Thái Học eMail: Thaihoc2202@gmail.com

Mix
1.0x

Demo Share Your Mix

Created 3 years ago

Duration 0:03:45
lesson view count 17
Nguyễn Thái Học eMail: Thaihoc2202@gmail.com
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: Mix
 1. View in slideshow mode

  Slide 1 - View in slideshow mode

  • Trường Đại học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
  • Khoa: Công nghệ thông tin
  • Web 2.0 Tools For Education
  • GVHD: Ts Lê Đức Long
  • SVTH: Nguyễn Thái Học K37.103.512
 2. 2

  Slide 2 - 2

  • Upload & Sharing
  • Your Mix
 3. Slide 3

  • Share with your
  • Student
 4. Share with your

  Slide 4 - Share with your

  • Friend
 5. Slide 8

  • Ý kiến đóng góp