งานเฟสบุ๊ก

เฟสบุ๊กเเพื่อการศึกษา จัดทำโดย นางสาวทิฆัมพร ไชโย 57100140128 นางสาวพชรพร ปัตบุศย์ 57100140211 นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ไชยสิทธิ์ 57100140214 นางสาวธนัญญา ใจศิริ 57100140238 นางสาวศรัณย์พร มีเหง้า 57100140240 นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ 3/9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1.0x

งานเฟสบุ๊ก

Created 1 year ago

Duration 0:13:36
lesson view count 4
เฟสบุ๊กเเพื่อการศึกษา จัดทำโดย นางสาวทิฆัมพร ไชโย 57100140128 นางสาวพชรพร ปัตบุศย์ 57100140211 นางสาวศิริลักษณ์ วงค์ไชยสิทธิ์ 57100140214 นางสาวธนัญญา ใจศิริ 57100140238 นางสาวศรัณย์พร มีเหง้า 57100140240 นักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ 3/9 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
Select the file type you wish to download