არსებითი სახელი

ახალი მასალის ახსნა და მიღებული ცოდნის გამტკიცება

Georgian language
1.0x

არსებითი სახელი

Created 2 years ago

Duration 0:12:14
lesson view count 108
ახალი მასალის ახსნა და მიღებული ცოდნის გამტკიცება
Select the file type you wish to download