ทดสอบคร้าบ

1.0x

ทดสอบคร้าบ

Created 3 years ago

Duration 0:00:26
lesson view count 11
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1.  السلام عليكمยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 

  Slide 1 -  السلام عليكمยินดีต้อนรับทุกท่านครับ 

  • โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี
 2. ผม นายอัสซัม  บือแนชื่อเล่น ซันอายุ  ๒๓ ปี  ที่อยู่ ม.๓ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๔๑๖๐

  Slide 2 - ผม นายอัสซัม บือแนชื่อเล่น ซันอายุ ๒๓ ปี ที่อยู่ ม.๓ ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี ๙๔๑๖๐

  • โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี
 3. ประวัติการศึกษา- จบชั้นมัธยม     โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา- จบ ป.ตรี(พ.ศ. ๒๕๕๖)    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร    สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  Slide 3 - ประวัติการศึกษา- จบชั้นมัธยม โรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา- จบ ป.ตรี(พ.ศ. ๒๕๕๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี
 4. ประวัติการทำงาน- ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (พ.ศ ๒๕๕๖ -๒๕๕๗)   บริษัท เวิรด์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด (ยะลา)- ปัจจุบัน   ครูคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

  Slide 4 - ประวัติการทำงาน- ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ (พ.ศ ๒๕๕๖ -๒๕๕๗) บริษัท เวิรด์เทค คอมพิวเตอร์ จำกัด (ยะลา)- ปัจจุบัน ครูคอมพิวเตอร์ ที่โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา

  • โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี
 5. ความใฝ่ฝัน อยากเป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  Slide 5 - ความใฝ่ฝัน อยากเป็น นักวิชาการคอมพิวเตอร์

  • โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี