მიტოზი

მიტოზი, უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი

მიტოზიინტერფაზაქრომოსომაქრომატინი
1.0x

მიტოზი

Created 1 year ago

Duration 0:07:04
lesson view count 34
მიტოზი, უჯრედის სასიცოცხლო ციკლი
Select the file type you wish to download