Knut Hamsun (1859-1952)

Om Knut Hamsuns forfatterskap etter 1900.

norsk
1.0x

Knut Hamsun (1859-1952)

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 108
Om Knut Hamsuns forfatterskap etter 1900.
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: norsk
 1. Knut Hamsun (1859-1952)

  Slide 1 - Knut Hamsun (1859-1952)

  • Forfatterskapet etter 1900
 2. En ny tid

  Slide 2 - En ny tid

  • Franskmannen Henri Farman blir hyllet som vinner av en flykonkonkurranse i 1908. Han fullførte en strekning på én kilometer!
 3. Forfatterskapet forandrer seg etter 1900

  Slide 3 - Forfatterskapet forandrer seg etter 1900

  • Fra modernist til realistisk folkelivsskildringsforfatter
  • Nobelprisen i litteratur (1920) for romanen Markens Grøde (1917)
  • Gjennombrudd i 1890 og «sammenbrudd» i 1940.
  • Hamsun ble nazist og støttet tyskerne under 2. verdenskrig
  • Fikk husarrest etter krigen og fikk diagnosen «varig svekkede sjelsevner»
  • Hamsun beklaget aldri nazisympatien sin
 4. Markens Grøde (1917)

  Slide 4 - Markens Grøde (1917)

  • Romanen handler om den hardtarbeidende Isak Sellanrå som bygger sitt liv i villmarken i Nordland
  • Romantisering av jordbruksliv og «selfmade man»
  • Noen har ment at romanen er framtidsfiendtlig og en reaksjonær utopi som fremstiller Sellanrå gård som en Edens hage
  • Andre trekker frem Isaks framtidstro, teknologioptimisme og ekspansjonsvilje
  • Mange karakterer i Markens Grøde, inkludert Inger som Isak får barn med.
 5. «Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere, og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Slik ble stien til gjennom den store almenning som ingen eiet, det herreløse land.»

  Slide 5 - «Den lange, lange sti over myrene og inn i skogene hvem har trakket opp den? Mannen, mennesket, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Siden fulgte et og annet dyr de svake spor over moer og myrer og gjorde dem tydeligere, og siden igjen begynte en og annen lapp å snuse stien opp og gå den når han skulle fra fjell til fjell og se til sin ren. Slik ble stien til gjennom den store almenning som ingen eiet, det herreløse land.»

 6. Hamsunsenteret på Hamarøy, Nordland.

  Slide 6 - Hamsunsenteret på Hamarøy, Nordland.

  • Andre karakterer inkluderer:
  • Geissler - vandrer
  • Oline
  • Eleseus
  • Sivert
  • Nøkkelord:
  • Jordbruk
  • Industrialisering
  • Naturen
  • Kjærlighet
  • Kropp
  • Barnedrap
  • Vandrerskikkelsen
  • Sivilisasjonskritikk
 7. Markens Grøde (stumfilm, 1921)

  Slide 7 - Markens Grøde (stumfilm, 1921)

 8. Andre verker*

  Slide 8 - Andre verker*

  • Landstrykere (1927), August (1930) og Men Livet Lever (1933) (trilogi)
  • Vandrerskikkelsen i Peer Gynt-tradisjonen og Askeladden
  • Fabulerende folkelivsskildringer
  • Oppløsningen av de halvføydale, patriarkalske nordlandssamfunnene
  • Om moderniseringsprosessen
  • På Gjengrodde Stier (1949) – erindringsbok om krigsoppgjøret som beviste at han ikke var en mann med «varige svekkede sjelsevner)