Si Halas

Lesson in MTB

1.0x

Si Halas

Created 2 years ago

Duration 0:02:30
lesson view count 5
Lesson in MTB
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. Si Halas

  Slide 2 - Si Halas

 2.    Usa ka adlaw si Halas misuroy. Sa iyang pagsuroy-suroy nakit-an niya si Wati. Iya kining giimbitar nga mukuyog kaniya aron mangita og pagkaon apan nibalibad kini kay katulogon pa kuno siya.

  Slide 3 - Usa ka adlaw si Halas misuroy. Sa iyang pagsuroy-suroy nakit-an niya si Wati. Iya kining giimbitar nga mukuyog kaniya aron mangita og pagkaon apan nibalibad kini kay katulogon pa kuno siya.

 3. 	Nag.inusara na lang siyang nangita og pagkaon. Sa iyang pag -lakaw gibanhigan siya ni Wakwak nga nagdalag wasay. Nidagan si Halas og gilagas siya ni wakwak. Nipauli si Halas nga wa makadala’g        pagkaon.

  Slide 4 - Nag.inusara na lang siyang nangita og pagkaon. Sa iyang pag -lakaw gibanhigan siya ni Wakwak nga nagdalag wasay. Nidagan si Halas og gilagas siya ni wakwak. Nipauli si Halas nga wa makadala’g pagkaon.

 4. Tubaga ang mga pangutana kabahin sa istorya.Sa inyong papel isulat ang letra sa saktong tubag.1. Unsa ang titulo sa istorya nga inyong   nadunggan?  a. Si Wakwak   b. Si Wati		c. Si Halas2. Kinsa ang giimbitar ni Halas aron mukuyog   kaniya? a.Si Wati 	b.Si Wakwak c.Si Langaw

  Slide 5 - Tubaga ang mga pangutana kabahin sa istorya.Sa inyong papel isulat ang letra sa saktong tubag.1. Unsa ang titulo sa istorya nga inyong nadunggan? a. Si Wakwak b. Si Wati c. Si Halas2. Kinsa ang giimbitar ni Halas aron mukuyog kaniya? a.Si Wati b.Si Wakwak c.Si Langaw

 5. 3. Kinsa ang naglagas ni Halas?  a. Si Wati		b. Si Baki	c. Si Wakwak4. Unsa ang gidala sa naglagas ni Halas?  a. bato			b. botilya	c. wasay5. Sa unsang letra nagsugod ang pulong  nga “Halas”?  a. M		b. H		c. P

  Slide 6 - 3. Kinsa ang naglagas ni Halas? a. Si Wati b. Si Baki c. Si Wakwak4. Unsa ang gidala sa naglagas ni Halas? a. bato b. botilya c. wasay5. Sa unsang letra nagsugod ang pulong nga “Halas”? a. M b. H c. P