აქტიური სწავლება ბიოლოგიაში

მასალა დახმარებას გაუწევს ბიოლოგიის მასწავებლების პროფესიულ განვითარებას.

1.0x

აქტიური სწავლება ბიოლოგიაში

Created 6 months ago

Duration 0:00:00
lesson view count 65
მასალა დახმარებას გაუწევს ბიოლოგიის მასწავებლების პროფესიულ განვითარებას.
Select the file type you wish to download