Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Οι σλαβικές φυλές οργανώνονται σε κράτη. Επικοινωνούν με το Βυζάντιο και δέχονται απ’ αυτό τη θρησκεία και τον πολιτισμό του.

GreekHistory
1.0x

Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

Created 2 years ago

Duration 0:03:01
lesson view count 508
Οι σλαβικές φυλές οργανώνονται σε κράτη. Επικοινωνούν με το Βυζάντιο και δέχονται απ’ αυτό τη θρησκεία και τον πολιτισμό του.
Select the file type you wish to download