Ipostaze ale spațiului sonor în creația românească postbelică

Lucrare prezentată în cadrul Festivalului Muzicii Românești, Iași, 23 octombrie 2007. ”Scene nocturne” de Anatol Vieru ”Arcade” de Aurel Stroe ”Columna infinită” de Tiberiu Olah. Câteva trăsături distinctive: simțul măsurii în abordarea noului; tentă națională mai mult sau mai puțin sesizabilă; rețineri în privința experimentului cu orice preț și a exceselor.

Anatol VieruArcadeAurel StroeColumna infinitaTiberiu Olahmuzica romaneasca
1.0x

Ipostaze ale spațiului sonor în creația românească postbelică

Created 2 years ago

Duration 0:09:59
lesson view count 18
Lucrare prezentată în cadrul Festivalului Muzicii Românești, Iași, 23 octombrie 2007. ”Scene nocturne” de Anatol Vieru ”Arcade” de Aurel Stroe ”Columna infinită” de Tiberiu Olah. Câteva trăsături distinctive: simțul măsurii în abordarea noului; tentă națională mai mult sau mai puțin sesizabilă; rețineri în privința experimentului cu orice preț și a exceselor.
Select the file type you wish to download