Ohmov zakon - Luka Škoda

8. razred, II. osnovna škola Čakovec, informatika

ohmov zakon
1.0x

Ohmov zakon - Luka Škoda

Created 2 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 283
8. razred, II. osnovna škola Čakovec, informatika
Select the file type you wish to download
Slide Content
Tags: ohmov zakon
 1. OHMOV ZAKON

  Slide 1 - OHMOV ZAKON

  • Luka Škoda, 8.a
  • II. Osnovna škola čakovec
 2. OHMOV ZAKON

  Slide 2 - OHMOV ZAKON

  • Ohmov zakon je temeljni zakon elektrike (elektrotehnike).
  • Govori o odnosu jakosti električne struje, napona i otpora u strujnom krugu.
  • Utvrđeno je da će jakost struje kroz vodič biti veća što je veći napon među njegovim naponima i što je manji otpor strujnog kruga.
 3. Slide 3

  • Ohmov zakon: jakost struje u strujnom krugu proporcionalna je naponu, a obrnuto proporcionalna otporu.
  • I = U/R ili U = I R ili R = U/I
  • I – jakost struje kroz strujni krug u amperima (A)
  • U – napon izvora u voltima (V)
  • R – ukupan otpor strujnog kruga u omima (Ω), om se može napisati kao volt/amper (A/V).
 4. PAD NAPONA

  Slide 5 - PAD NAPONA

  • Napon izvora U (V) tjera strujni tok jakosti I (A) kroz otpornik R.
  • Na krajevima otpornika napon je jednak naponu izvora, što znači da duž otpornika napon nije svagdje jednak, nego se smanjuje od pozitivnog kraja prema negativnom.
  • Matematički se pad napona može odrediti po izrazu: U = I x R1
  • R1 – predstavlja otpor među mjernim točkama
 5. Zaključak:

  Slide 6 - Zaključak:

  • prolaskom struje kroz bilo koji otpornik ili vodič, na tom otporniku ili vodiču nastaje pad napona jednak umnošku jakosti struje i otpora među mjernim točkama.
 6. KVIZ

  Slide 8 - KVIZ