OneNote som spesialvåpen - Office Mix

En KORT innføring over hvordan man kan bruke OneNote i undervisningen.

OneNoteVurderingTPO
1.0x

OneNote som spesialvåpen - Office Mix

Created 3 years ago

Duration 0:11:16
lesson view count 72
En KORT innføring over hvordan man kan bruke OneNote i undervisningen.
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. OneNote som spesialvåpen

  Slide 1 - OneNote som spesialvåpen

  • Laget av Steffi Marita Miland Svendsen
  • MIEE2015
 2. Bruk av teknologi

  Slide 2 - Bruk av teknologi

  • Stor fokus på bruken av teknologi.
  • Fokuset kan lett bli satt på selve teknologien.
  • Viktig å implementere de riktige verktøyene i klasserommet.
  • Teknologien skal støtte oppunder og legge til rette for læring og utvikling.
  • Kvalitet fremfor kvantitet er ofte brukt frase, men ettersom OneNote er et brukervennlig og multi-funksjonelt verktøy kan du får både kvalitet og kvantitet på samme tid.
 3. Noen få av MANGE muligheter i OneNote

  Slide 3 - Noen få av MANGE muligheter i OneNote

  • OneNote som spesialvåpen i undervisningen.
 4. Noen få av MANGE muligheter i OneNote

  Slide 4 - Noen få av MANGE muligheter i OneNote

  • Søk
  • Linker & koblinger
  • Koder & tagging
  • Bilder & skjermutklipp
  • «Send til OneNote»
  • Eksportering
 5. Søk

  Slide 5 - Søk

  • OneNote har en kraftig innebygget søkemonitor
  • Utvide og begrense søk
  • Nøkkelord
  • Tekst
  • Lydopptak og videoopptak
  • Tekst i bilder
 6. Linker & koblinger

  Slide 6 - Linker & koblinger

  • Organisering og struktur
  • Med linker og koblinger kan man;
  • Linke ord og notater til nettsider
  • Linke til filer
  • Linke til andre OneNote-bøker, sider og inndelinger
  • Redigere koblinger
 7. Koder & tagging

  Slide 9 - Koder & tagging

  • Opprette og tilpasse nye koder, så du kan tilpasse koder til ditt formål, innhold og elever.
  • Se utdanning.microsoft.no for mer informasjon.
 8. Bilder & skjermutklipp

  Slide 10 - Bilder & skjermutklipp

  • Sett inn bilder direkte fra nett
  • Sett inn bilder fra dokumenter
  • Sett inn skjermutklipp av hva du måtte ønske
 9. Bilder & skjermutklipp

  Slide 11 - Bilder & skjermutklipp

 10. «Send til OneNote»

  Slide 13 - «Send til OneNote»

  • Ikke begrenset til OneNote-filer.
  • Send til OneNote lar deg «skrive ut» og sette inn bildekopier av ulike type dokumenter og nettsider.
 11. Eksporter

  Slide 14 - Eksporter

  • Eksportere notatene dine til andre filtyper.
 12. Vurderingsarbeid med OneNote

  Slide 15 - Vurderingsarbeid med OneNote

  • Hvordan bruke OneNote som verktøy i vurderingsprosessen?
 13. Vurdering

  Slide 16 - Vurdering

  • Vurdering er et integrert aspekt i alle klasserom, uavhengig av fag og alderstrinn.
  • Fremme elevenes læring og utvikling.
  • Bruken av koder;
  • Målark
  • Grad av måloppnåelse
  • Arbeidsark
  • Kriterielister
  • Mer visuelt
 14. Utviklingssamtaler

  Slide 17 - Utviklingssamtaler

  • En OneNote-bok med inndelinger til hver elev.
 15. Bruken av koder

  Slide 18 - Bruken av koder

  • Målark
  • Arbeidsark og kriterier
 16. BIOGRAPHICAL POEM

  Slide 19 - BIOGRAPHICAL POEM

 17. Kameratvurdering & egenvurdering

  Slide 20 - Kameratvurdering & egenvurdering

  • Nøkkelelementer for å skape inkluderende læringsfellesskap.
  • Bevisste på egen læringsprosess.
  • Utvikler metakognisjon.
  • Betrakte medelever som ressurser.
  • Å lære barn å vurdere seg selv vil gagne dem i fremtiden.
  • Utvikle strategier i møte med nye utfordringer, mål og læringsaktiviteter.
  • Hvor er jeg nå?  Hvor skal jeg?  Hva må jeg gjøre for å komme dit?
 18. Bevisstgjøre elever

  Slide 21 - Bevisstgjøre elever

 19. Bevisstgjøre elever

  Slide 22 - Bevisstgjøre elever

 20. Kameratvurdering

  Slide 23 - Kameratvurdering

 21. Kameratvurdering

  Slide 24 - Kameratvurdering

 22. Kameratvurdering

  Slide 25 - Kameratvurdering

  • i grupper
  • Læringspartnere
 23. Differensiering med OneNote

  Slide 26 - Differensiering med OneNote

  • Nivådifferensiering, tilpasset opplæring & 21. århundrets ferdigheter
 24. Slide 27

  • Nivå-differensiering med koder & farger
 25. Ordlister med bilder & fargekoder

  Slide 28 - Ordlister med bilder & fargekoder

 26. 21. Århundrets ferdigheter

  Slide 29 - 21. Århundrets ferdigheter

 27. Lykke til med bruken av OneNote!

  Slide 32 - Lykke til med bruken av OneNote!