Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία

1.0x

Η θερμότητα διαδίδεται με ακτινοβολία

Created 2 years ago

Duration 0:08:00
lesson view count 23
Select the file type you wish to download