წილადები (შემაჯამებელი გაკვეთილი)

მოსწავლეები გაიხსენებენ და განიმტკიცებენ ცოდნას წილადებზე, მოახდენენ ფიგურის ნაწილების ამოცნობას, დასახელებას და ჩაწერას წილადის სახით, შეძლებენ წილადის ჩაწერას ორი ნატურალური რიცხვის განაყოფის სახით, გაიხსენებენ წესიერი და არაწესიერი წილადების ჩაწერას.

1.0x

წილადები (შემაჯამებელი გაკვეთილი)

Created 1 year ago

Duration 0:03:05
lesson view count 15
მოსწავლეები გაიხსენებენ და განიმტკიცებენ ცოდნას წილადებზე, მოახდენენ ფიგურის ნაწილების ამოცნობას, დასახელებას და ჩაწერას წილადის სახით, შეძლებენ წილადის ჩაწერას ორი ნატურალური რიცხვის განაყოფის სახით, გაიხსენებენ წესიერი და არაწესიერი წილადების ჩაწერას.
Select the file type you wish to download