გაკვეთილი- რუკა როგორც ისტორიული წყარო

მოსწავლეები გაიგებენ რუკის შექმნის ისტორიას, ასევე დაეხმარებათ უკეთ გაანალიზონ რუკა, როგორც დამხმარე რესურსი, თეორიული მასალის გაცნობის გარდა იმუშავებენ პრაქტიკულად , ეს პროცესი ხელს შეუწყობს მათი სწავლა-სწავლების გაუმჯობესებას

1.0x

გაკვეთილი- რუკა როგორც ისტორიული წყარო

Created 2 years ago

Duration 0:50:16
lesson view count 500
მოსწავლეები გაიგებენ რუკის შექმნის ისტორიას, ასევე დაეხმარებათ უკეთ გაანალიზონ რუკა, როგორც დამხმარე რესურსი, თეორიული მასალის გაცნობის გარდა იმუშავებენ პრაქტიკულად , ეს პროცესი ხელს შეუწყობს მათი სწავლა-სწავლების გაუმჯობესებას
Select the file type you wish to download