იაკობ ხუცესისის "შუშანიკის წამება", ელექტრონული ტესტი

Test

Georgian language
1.0x

იაკობ ხუცესისის "შუშანიკის წამება", ელექტრონული ტესტი

Created 3 years ago

Duration 0:00:00
lesson view count 8606
Test
Select the file type you wish to download
Slide Content
 1. იაკობ ხუცესის “შუშანიკის წამება”

  Slide 1 - იაკობ ხუცესის “შუშანიკის წამება”

  • ელექტრონული ტესტი
  • ავტორი: რუსუდან გონაშვილი
 2. ამ ტესტში მოცემულია ათი კითხვა და თითოეულ კითხვაზე სამი სავარაუდო პასუხია წარმოდგენილი. დადებითი შედეგი დამოკიდებულია სწორ პასუხებზე. არასწორი პასუხების შემთხვევაში დაგაბრუნებს იმავე კითხვაზე და არ მოგენიჭება ქულა. თუ უშეცდომოდ უპასუხებ ტესტის ათივე კითხვას, მიიღებ მაქსიმალურ 10 ქულას.

  Slide 2 - ამ ტესტში მოცემულია ათი კითხვა და თითოეულ კითხვაზე სამი სავარაუდო პასუხია წარმოდგენილი. დადებითი შედეგი დამოკიდებულია სწორ პასუხებზე. არასწორი პასუხების შემთხვევაში დაგაბრუნებს იმავე კითხვაზე და არ მოგენიჭება ქულა. თუ უშეცდომოდ უპასუხებ ტესტის ათივე კითხვას, მიიღებ მაქსიმალურ 10 ქულას.

 3. რომელი ფრაზით გამოიხატება ვარსქენის მიერ პეროზის ასულის შერთვის მიზანი?

  Slide 3 - რომელი ფრაზით გამოიხატება ვარსქენის მიერ პეროზის ასულის შერთვის მიზანი?

  • წარსდგა იგი წინაშე სპარსთა მეფისა
  • არა თუ პატივისა მიღებისათვის
  • ძღვნად თავსა თვისსა შესწირვიდა მეფისა მის მიმართ
  • რაითამცა სათნო ეყო მეფესა
  • 0
 4. რომელი ფრაზით გამოიხატება ვარსქენის მიერ პეროზის ასულის შერთვის მიზანი?

  Slide 4 - რომელი ფრაზით გამოიხატება ვარსქენის მიერ პეროზის ასულის შერთვის მიზანი?

  • წარსდგა იგი წინაშე სპარსთა მეფისა
  • არა თუ პატივისა მიღებისათვის
  • ძღვნად თავსა თვისსა შესწირვიდა მეფისა მის მიმართ
  • რაითამცა სათნო ეყო მეფესა
 5. Slide 5

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 6. რამდენჯერ ითხოვს ვარსქენი მეუღლისაგან რჯულის შეცვლას?

  Slide 6 - რამდენჯერ ითხოვს ვარსქენი მეუღლისაგან რჯულის შეცვლას?

  • 1
  • არც ერთხელ
  • ერთხელ
  • სამჯერ
 7. რამდენჯერ ითხოვს ვარსქენი მეუღლისაგან რჯულის შეცვლას?

  Slide 7 - რამდენჯერ ითხოვს ვარსქენი მეუღლისაგან რჯულის შეცვლას?

  • არც ერთხელ
  • ერთხელ
  • სამჯერ
 8. Slide 8

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 9. Slide 9

  • სადაური პალეკარტი ემოსა შუშანიკს?
  • 2
  • ანტიოქიური
  • სპარსული
  • ქართული
 10. Slide 10

  • სადაური პალეკარტი ემოსა შუშანიკს?
  • ანტიოქიური
  • სპარსული
  • ქართული
 11. Slide 11

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 12. რომელ საეკლესიო პირს გაუსწორდა ვარსქენი ფიზიკურად?

  Slide 12 - რომელ საეკლესიო პირს გაუსწორდა ვარსქენი ფიზიკურად?

  • 3
  • იაკობს
  • იოანეს
  • დიაკვანს
 13. რომელ საეკლესიო პირს გაუსწორდა ვარსქენი ფიზიკურად?

  Slide 13 - რომელ საეკლესიო პირს გაუსწორდა ვარსქენი ფიზიკურად?

  • იაკობს
  • იოანეს
  • დიაკვანს
 14. Slide 14

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 15. ვის წინააღმდეგ ომებში მონაწილეობს ვარსქენი?

  Slide 15 - ვის წინააღმდეგ ომებში მონაწილეობს ვარსქენი?

  • 4
  • ჰონთა
  • სომეხთა
  • სპარსელთა
 16. ვის წინააღმდეგ ომებში მონაწილეობს ვარსქენი?

  Slide 16 - ვის წინააღმდეგ ომებში მონაწილეობს ვარსქენი?

  • ჰონთა
  • სომეხთა
  • სპარსელთა
 17. Slide 17

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 18. რამდენი წელი გაატარა შუშანიკმა პატიმრობაში?

  Slide 18 - რამდენი წელი გაატარა შუშანიკმა პატიმრობაში?

  • 5
  • ექვსი
  • თორმეტი
  • შვიდი
 19. რამდენი წელი გაატარა შუშანიკმა პატიმრობაში?

  Slide 19 - რამდენი წელი გაატარა შუშანიკმა პატიმრობაში?

  • ექვსი
  • თორმეტი
  • შვიდი
 20. Slide 20

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 21. რას იყენებდა შუშანიკი ციხეში სასთუმლად?

  Slide 21 - რას იყენებდა შუშანიკი ციხეში სასთუმლად?

  • 6
  • ბალიშს
  • თივას
  • ალიზს
 22. რას იყენებდა შუშანიკი ციხეში სასთუმლად?

  Slide 22 - რას იყენებდა შუშანიკი ციხეში სასთუმლად?

  • ბალიშს
  • თივას
  • ალიზს
 23. Slide 23

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 24. რას ადარებს ავტორი სნეული შუშანიკის ფიზიკურ მდგომარეობას?

  Slide 24 - რას ადარებს ავტორი სნეული შუშანიკის ფიზიკურ მდგომარეობას?

  • 7
  • უცნაურ ბრწყინვალებას
  • სანთლის ჩაქრობას
  • ავლის დადნობას
 25. რას ადარებს ავტორი სნეული შუშანიკის ფიზიკურ მდგომარეობას?

  Slide 25 - რას ადარებს ავტორი სნეული შუშანიკის ფიზიკურ მდგომარეობას?

  • უცნაურ ბრწყინვალებას
  • სანთლის ჩაქრობას
  • ავლის დადნობას
 26. Slide 26

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 27. რას საქმიანობს შუშანიკი ციხეში?

  Slide 27 - რას საქმიანობს შუშანიკი ციხეში?

  • 8
  • გალობს
  • წერს
  • ქსოვს
 28. რას საქმიანობს შუშანიკი ციხეში?

  Slide 28 - რას საქმიანობს შუშანიკი ციხეში?

  • გალობს
  • წერს
  • ქსოვს
 29. Slide 29

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 30. ვისი თხოვნით ბრძანა ვარსქენმა შუშანიკისათვის ბორკილების ახსნა?

  Slide 30 - ვისი თხოვნით ბრძანა ვარსქენმა შუშანიკისათვის ბორკილების ახსნა?

  • 9
  • ჯოჯიკის
  • შუშანიკის ასულის
  • ჯოჯიკის ცოლის
 31. ვისი თხოვნით ბრძანა ვარსქენმა შუშანიკისათვის ბორკილების ახსნა?

  Slide 31 - ვისი თხოვნით ბრძანა ვარსქენმა შუშანიკისათვის ბორკილების ახსნა?

  • ჯოჯიკის
  • შუშანიკის ასულის
  • ჯოჯიკის ცოლის
 32. Slide 32

  • ეს პასუხი არ არის სწორი!
 33. გილოცავთ, თქვენ წარმატებით შეავსეთ ტესტი და დააგროვეთ

  Slide 33 - გილოცავთ, თქვენ წარმატებით შეავსეთ ტესტი და დააგროვეთ

  • 10 ქულა
 34. Slide 34

  • თქვენ დაასრულეთ ტესტის შევსება,
  • მაგრამ დაშვებული შეცდომების გამო არ მოგენიჭათ ქულა
  • თამაშში დაბრუნება