Децимални броеви, десеттинки

Математика за петто одделение по новите наставни програми на Кембриџ. Вовед во децимални броеви и десеттинки. Објаснување и on-line игри

mathCambridgefifth gradedecimals
1.0x

Децимални броеви, десеттинки

Created 2 years ago

Duration 0:13:58
lesson view count 95
Математика за петто одделение по новите наставни програми на Кембриџ. Вовед во децимални броеви и десеттинки. Објаснување и on-line игри
Select the file type you wish to download