Presentation av EU-projektet Kompetensplattform för Hydraulikspecialister

ITH bedriver ett EU-projekt där vi utvecklar en ny internetbaserad lärplattform som kallas Hydraulikriket. Detta är en presentation av det pågående projektet April 2016. Lärplattformen lanseras senhösten 2016.

1.0x

Presentation av EU-projektet Kompetensplattform för Hydraulikspecialister

Created 2 years ago

Duration 0:15:44
lesson view count 20
ITH bedriver ett EU-projekt där vi utvecklar en ny internetbaserad lärplattform som kallas Hydraulikriket. Detta är en presentation av det pågående projektet April 2016. Lärplattformen lanseras senhösten 2016.
Select the file type you wish to download