Вируси и бактерии

Што се вируси и бактерии, како се пренесуваат и како да се заштитиме од нив. Презентацијата е наменета за ученици од 8-9 години.

1.0x

Вируси и бактерии

Created 2 years ago

Duration 0:02:51
lesson view count 40
Што се вируси и бактерии, како се пренесуваат и како да се заштитиме од нив. Презентацијата е наменета за ученици од 8-9 години.
Select the file type you wish to download